iphone

ON! #56

2 minute read Published:

Впечатление от презентации Apple, скоро Microsoft и Google, Palm - воскрешение?!